Fair play materiały szkolne część 3

rekreacja ruchowa dziecka

ZŁOTE REGUŁY FAIR PLAY

 1. Kierujcie dziećmi tak, aby sport stał się jednym z elementów ich dobrego samopoczucia, zdrowego i radosnego stylu życia
 2. Uczcie swoich uczniów różnorodnych dziedzin sportu, aby we wczesnych latach przygotowania sportowego uniknęli specjalizacji
 3. Stwarzajcie dzieciom okazję do nieskrępowanych gier rozwijając ich zwinność i spryt. Podkreślenie wagi wyników nie jest najważniejsze
 4. Niech dzieci czują, że gdy konkurencjach sportowych zrobią wszystko w miarę swoich możliwości, wzbogaca swoją osobowość, rozwiną siłę woli i poczucie własnej wartości.
 5. Uczcie dzieci i oceniajcie je za prawidłowe sportowe zachowanie. Dajcie przykład osobisty.
 6. Wspomagajcie uczniów utalentowanych, utrzymujcie kontakt z ich nauczycielami, trenerami, rodzicami
 7. Dbajcie o dzieci zwolnione z zajęć wychowania fizycznego, pobudzajcie w nich naturalną chęć ruchu
 8. Pielęgnujcie zamiłowanie do ruchu i sportu w każdym detalu, aby na stadionach nie pojawiali się tylko sportowcy wyjątkowi, ale aby zapełniły się one znawcami i entuzjastami, którzy docenia dobra grę
 9. Usiłujcie pozyskać kolegów z grona pedagogicznego, aby zainteresować ich życiem sportowym szkoły
 10. Wychowujcie dzieci tak, aby dbały o czystość urządzeń sportowych, przyrządów i sprzętu
 11. Przy układaniu programu sportowego weźcie pod uwagę to, aby uczniowie dobrze się uczyli. Podtrzymujcie współzawodnictwo „Dobry uczeń – dobry sportowiec”.

KODEKS FAIR PLAY

 1. Fair play – to mój pomysł na sukces w życiu i w sporcie, ale nie za wszelką cenę.
 2. Fair play – to dla mnie radość ruchu i współzawodnictwo, szacunek dla lepszego.
 3. Fair play – to mój sposób na bycie sobą w życiu i w sporcie, w kontaktach z innymi.
 4. Fair play – to życzliwość dla ludzi, pomoc i współdziałanie w sporcie oraz w życiu mojej klasy, mojej szkoły, mojej rodziny.
 5. Fair play – to równość szans w grze, w zabawie, w zawodach, w rywalizacji koleżeńskiej.
 6. Fair play – to ja i ty; to my i oni; dotyczy nas wszystkich.
 7. Fair play – to przestrzeganie reguł gry i przepisów na co dzień – w życiu i w walce sportowej.
 8. Fair play – to troska o zdrowie moje i moich kolegów, mojej rodziny i przyjaciół, w czasie pracy i wypoczynku.
 9. Fair play – to poszanowanie ludzi, przyrody i środowiska.
 10. Fair play – to moja walka z nielojalnością, niesprawiedliwością i oszustwami w życiu i w sporcie.

Opracowali Zofia i Ryszard Żukowscy

  Write a comment