Choose from our wide range of portfolio layouts

Nazywam się Lucyna Milewska-Moneta. Mam 27-letni staż pracy zawodowej na różnych
szczeblach szkolnictwa, od przedszkola po uczelnie wyższe włącznie. Posiadam tytuł doktora
nauk o kulturze fizycznej w zakresie biomechaniki, który uzyskałam w Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie. Ukończyłam także studia uzupełniające w zakresie nauk
matematycznych i technik komputerowych na Politechnice Warszawskiej. Obecnie uczę
wychowania fizycznego w szkole Podstawowej nr 217 w Warszawie.

Z pasją poszukuję nowych rozwiązań, które zwiększyłyby szanse powodzenia w pracy
z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza gdy coraz więcej z nich zmaga się z otyłością i rezygnuje
z udziału w zajęciach ruchowych. Ze względu na rozwój technologiczny oraz naturalne
zainteresowanie dzieci nowymi technologiami, wykorzystuję TIK (technologie informacyjno-
komunikacyjne) podczas swoich lekcji. Jestem absolutną zwolenniczką nauki poprzez
działanie i ruch, dlatego prowadzę zajęcia z użyciem tabletów, kodów, platform typu
Endomondo, Nike+, a także Magicznego Dywanu firmy Funtronic.

Moje działania zostały docenione przez polskie instytucje. W 2016 roku otrzymałam Medal
Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznakę Honorową za Zasługi w Rozwoju Sportu Młodzieży
Szkolnej, Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

Moje motto, to słowa Johna Dewey’a:

If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow
Jeśli uczymy uczniów tak samo dziś, jak uczyliśmy wczoraj, pozbawiamy ich jutra