Interaktywne pomoce dydaktyczne i pedagogika specjalna

pedagogika specjalna

Interaktywne pomoce dydaktyczne i pedagogika specjalna skutecznie pomagają w terapii dzieci z zaburzeniami funkcji wykonawczych

Coraz więcej dzieci ma kłopoty z koncentracją, kontrolą własnych zachowań i reakcji. Problemy te dotyczą także dzieci ze zdiagnozowanymi m.in. ADHD czy autyzmem. To przekłada się na trudności
w nauce i problemy w relacjach społecznych. Pomocna może okazać się innowacyjna terapia pedagogiczna, wykorzystująca podłogę interaktywną. Na czym polega innowacyjna pedagogika specjalna ?

Wyniki szkolne dziecka, a następnie jego sukcesy życiowe i zawodowe zależą od poziomu rozwoju funkcji wykonawczych, odpowiedzialnych za to, czy potrafimy w sposób świadomy kierować swoim działaniem zorientowanym na osiągnięcie celu. Okazuje się, że w procesie uczenia się odgrywają one ważniejszą rolę niż poziom inteligencji.

Pierwsze polskie przedszkole wykorzystujące pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych

Trening funkcji wykonawczych prowadzi już Przedszkole Integracyjne fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w czteroosobowych grupach. – Przedszkolaki mają dużą motywację do pracy, gdyż trening prowadzony jest na Magicznym Dywanie, czyli podłodze interaktywnej z wykorzystaniem multimedialnego programu zawierającego ćwiczenia i zadania w formie gier. Program łączy nowe technologie, które przyciągają dzisiejsze młode pokolenie z aktywnością fizyczną i pracą w grupie. Sprawia to, że takie pomoce dydaktyczne znacząco urozmaicają przebieg zajęć.

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych to nie tylko zabawa, ale także ściśle określona koncepcja pracy z dzieckiem, która koncentruje się na jego zasobach, a nie deficytach. Nauczyciel nie podaje żadnych poleceń, nie podpowiada, co trzeba zrobić. Jest osobą wspierającą. Pedagogika specjalna wskazuje, że odpowiednio zadawane pytania stymuluje dzieci do poszukiwania własnych dróg prowadzących do rozwiązania zadania. Wszystkie proponowane ćwiczenia zakładają współpracę grupy, która współdziała ze sobą. Dzieci same muszą odkryć zasadę, określić cel, krok po kroku ustalić najlepszy sposób, by rozwiązać zadanie.

Dzięki treningowi funkcji wykonawczych dziecko staje się coraz bardziej samodzielne i w coraz większym stopniu wpływa na swoje działania oraz kontroluje to, co robi. Zaczyna być refleksyjne oraz świadome swoich odczuć i planów. Ponadto, praca z wykorzystaniem tego programu pozwala podtrzymywać naturalną ciekawość dziecka, nie hamuje potrzeby ruchu, wspiera rozwój kompetencji społecznych oraz inspiruje do samodzielnego odkrywania świata i siebie.

Pedagogika specjalna i terapia dzieci z wyzwaniami rozwojowymi – są już pierwsze efekty!

W zajęciach wykorzystujących pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych uczestniczą również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, czy nadpobudliwością psychoruchową. Trening funkcji wykonawczych może być bowiem realizowany zarówno w ramach zajęć edukacyjnych stymulujących rozwój, jak i terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych czy rewalidacyjnych. Zajęcia o charakterze terapeutycznym poprzedzone są diagnozą. Nauczyciel monitoruje przebieg terapii i jej efekty przy pomocy specjalnych arkuszy.

– U dzieci uczestniczących w zajęciach dostrzegamy poprawę w funkcjonowaniu społecznym, jak
i rozwoju poznawczym. Hania z zespołem Downa rozwinęła giętkość poznawczą, uczy się przez naśladownictwo, obserwując innych. Antek ze spektrum autyzmu sam odkrywa zasady i ich przestrzega, uczy się rozumienia i posługiwania się symbolami, a to krok do lepszej komunikacji
i relacji społecznych. Piotruś z dużą nadpobudliwością ruchową po kilku miesiącach terapii jest
w stanie w odpowiednim momencie zahamować impulsywne reakcje, na przykład poczekać na swoją kolej, podczas gdy wcześniej przeszkadzał kolegom, co było dodatkowym powodem konfliktów – podsumowuje Beata Wacławowicz, pedagog, współautorka programu.

Dzięki rozwojowi neuropsychologii coraz więcej wiemy o mózgu i jego wpływie na zachowanie człowieka, co ułatwia określenie przyczyny trudności dziecka i ma wpływ na dobór metod i narzędzi pracy terapeutycznej – Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych to ciekawa propozycja dla każdego przedszkola, szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej czy ośrodka terapeutycznego, bo pracując tą metodą, możemy oddziaływać na źródło problemu, a nie tylko radzić sobie z objawami – mówi dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz z Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu.

Czytaj także

Partnerzy portalu