Kalendarz

Choose from our wide range of portfolio layouts

Październik 2019

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • DESIGN THINKING W EDUKACJI - PRAKTYCZNE NARZĘDZIA DO PRACY Z UCZNIAMI
 • „Komputer w kieszeni” dla nauczycieli informatyki (Siedlce)
 • Od kompetencji kluczowych do kompetencji przyszłości
2
 • Autyzm. Codzienność... Co jest ważne... Spektrum autyzmu
 • Plastyczne "wyzwalacze" kreatywności
 • Z cyklu: "Metodyka dla początkującego nauczyciela".
3
 • Kreatywny uczeń używa TIK
4
 • XVIII konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych: "Tor przeszkód - od dziecka do nastolatka" cz. 2
 • VADEMECUM NAUCZYCIELA. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MUZYKI, PLASTYKI I HISTORII SZTUKI
 • Dziecko z trudnościami w przedszkolu
 • Światowy Dzień Nauczyciela
5
 • EDU MOC ONLINE
 • Światowy Dzień Nauczyciela
6
7
 • Planowanie własnego życia i odnalezienie się w realiach gospodarczych. Elementy doradztwa zawodowego na różnych lekcjach.
8
 • „Komputer w kieszeni” dla nauczycieli informatyki (Płock)
 • Gry dydaktyczne w edukacji przyrodniczej - I spotkanie
9
 • OD KOMPETENCJI DO KWALIFIKACJI
 • Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • Co nowego w pracy pedagoga i psychologa szkolnego. Zadania, wyzwania, możliwości
 • Praca z dzieckiem i uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - sieć współpracy i doskonalenia cz.1
10
 • Nowoczesny wymiar edukacji informatycznej - programowanie robotów - spotkanie I
 • Tworzenie interaktywnych aplikacji i gier edukacyjnych - Learning Apps.
 • Uczyć czytać, ale jak? sieć współpracy i samokształcenia – spotkanie organizacyjne
 • Rozwijanie kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów w realizacji podstawy programowej z chemii i fizyki - sieć współpracy i samokształcenia - spotkanie organizacyjne
11
 • Dziecko z trudnościami w przedszkolu
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - Jak nawiązać skuteczną współpracę z rodzicami?
 • Metody aktywizujące i TIK w geografii
 • Jak poprzez gry i zabawy zaciekawić matematyką dzieci - I spotkanie
12
 • Jak poprzez gry i zabawy zaciekawić matematyką dzieci - II spotkanie
13
 • Dzień Nauczyciela
14
 • Dzień Nauczyciela
15
 • Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej
 • Gry dydaktyczne w edukacji przyrodniczej - II spotkanie
 • Tablet w edukacji – zaczynamy
 • Techniki nauczania metodą eksperymentu
16
 • Rysowanki, malowanki, ulepianki - czyli jak małym dzieciom mówić o sztuce
 • Gry i zabawy integrujące zespół klasowy - I spotkanie
 • Klub Kreatywnego Nauczyciela
17
 • PROJEKT "WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW"
 • Metoda projektów w kształtowaniu kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym
 • Mazowieckie konkursy matematyczne
 • Awans zawodowy nauczyciela w roku 2019 - spotkanie I
 • KL - 3 Klub nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu - I spotkanie
 • Eksperymentowanie i wzajemne uczenie, czyli efektywne nauczanie matematyki
 • "JESIEŃ, JEŻYK DOMKU SZUKA"- ZABAWY PLASTYCZNO - MUZYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKA
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie-metody aktywne w edukacji wczesnoszkolnej.
18
 • Style i strategie uczenia się języków obcych
19
 • O przenoszeniu osób i przedmiotów w czasie. Znikający nauczyciel i oddawanie odpowiedzialności za uczenie w metodyce planu daltońskiego
 • Zabawy ruchowe, taneczne i praca z literaturą z wykorzystaniem bum bum rurek w pracy nauczyciela przedszkola.
20
21
 • Tablica interaktywna w nauczaniu języka obcego
 • Kreatywnie i aktywnie - o twórczych sposobach pracy z uczniami na lekcji języka obcego
 • Umiejętności matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Matematyka nie nudna a ciekawa
22
 • Świat na wyciągnięcie ręki- edukacja globalna w praktyce szkolnej
 • Jak zaangażować uczniów używając tabletów
23
 • Kodowanie na magicznym dywanie
 • Dzieci ze słabą sprawnością grafomotoryczną - jak z nim pracować.
 • MOBBING I BULLYING W SZKOLE – CHARAKTERYSTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE
 • W poszukiwaniu efektywnych rozwiązań dydaktycznych
 • Gry i zabawy integrujące zespół klasowy - II spotkanie
 • Zabawy taneczne i ruchowe - dobry klimat w grupie i w klasie
 • Działania w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
24
 • KONFERENCJA INFORMATYCZNA - NARZĘDZIA ICT W DYDAKTYCE
 • Kreatywność na co dzień, czyli edukacja z wyobraźnią
 • Matematyka od przedszkola - eksperymentujemy, szacujemy i przewidujemy
 • Jak, ucząc aktywnie, uczyć efektywnie
 • Nowoczesny wymiar edukacji informatycznej - programowanie robotów - spotkanie II
 • Awans zawodowy nauczyciela w roku 2019 - spotkanie II
 • Metoda projektów w kształtowaniu kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym
25
 • Interkulturowość na lekcjach języków obcych - konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków 2019
 • Geograficzne widzenie świata: przestrzeń - miejsca - ludzie – działania
26
 • Narysuj swoje myśli. Myślenie wizualne dla początkujących.
 • Przygoda z komputerem na zajęciach przedmiotów przyrodniczych – wykorzystanie narzędzi i aplikacji TIK na zajęciach lekcyjnych formą motywowania uczniów do uczenia się
 • Trening umiejętności społecznych - wsparcie uczniów ze spektrum autyzmu
27
28
 • Aktywne metody nauczania na lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie
 • Myślenie wizualne z TIK w nauczaniu biologii
29
30
31