Przeniesienie dziecka do innej szkoły – Jak to zrobić?

W Polsce jest obowiązek szkolny. Oznacza to, że każde dziecko do ukończenia 18 roku życia zobowiązane jest uczęszczać do placówki edukacyjnej. Dziś ten wybór jest duży – szkoły publiczne, prywatne, a nawet szkoła w chmurze. Zdarza się jednak, że w trakcie roku szkolnego dzieje się coś, co wymaga przeniesienia dziecka do innej szkoły. Powód może być stosunkowo błahy – np. przeprowadzka. Niekiedy zmianę szkoły wymusza trudna sytuacja ucznia, który nie może poradzić sobie z grupą rówieśniczą lub nie jest w stanie podołać obowiązującym w placówce wymaganiom. Czasami pomysł dotyczący przeniesienia podsuwają sami nauczyciele – najczęściej dotyczy to trudnego zachowania dziecka lub niemożliwych do nadrobienia braków. Co ciekawe, zmiana szkoły może nastąpić także na życzenie kuratora oświaty. 

 

Kiedy można przenieść dziecko do innej szkoły?

Przeniesienie dziecka do innej szkoły nie jest „skomplikowaną operacją”. Do czasu osiągnięcia przez ucznia pełnoletności, decyzję o placówce, w której dziecko się uczy podejmują rodzice. Nie ma znaczenia, czy dzieje się to w trakcie trwającego roku szkolnego, czy po jego zakończeniu.  Najczęściej zmiana szkoły motywowana jest zmianą miejsca zamieszkania ucznia lub brakiem akceptacji w bieżącym środowisku szkolnym. W takiej sytuacji do przeniesienia konieczny jest kontakt z „nową” szkołą i poinformowanie o chęci zapisania dziecka do już istniejących oddziałów. Dyrektor placówki będzie chciał zobaczyć dokumenty ucznia – najczęściej jest to świadectwo za poprzedni rok szkolny. Zdarza się, że do zmiany szkoły niezbędna jest rozmowa kwalifikacyjna. 

 Trzeba pamiętać, że przeniesienie dziecka do innej szkoły może nastąpić także niezależnie od decyzji rodziców. Dzieje się tak w przypadku, gdy  w sposób rażący naruszone zostaną obowiązki ucznia. Taka decyzja musi mieć charakter prawomocnej decyzji administracyjnej i być podjęta na drodze formalnej. W takim przypadku rodzice nie mogą odmówić przeniesienia dziecka, a dyrektor nowej placówki jest zobligowany do przyjęcia ucznia. 

 

Jak zmienić szkołę?

Proces należy zacząć od wyszukania szkoły, do której chcemy przenieść dziecko i rozmowy z dyrektorem placówki. Może od odmówić przyjęcia dziecka ze względu na brak miejsc, dzieje się to jednak bardzo rzadko i w przypadku, gdy w podaniu o zmianę szkoły podane są ważne powody (np. kłopoty z rówieśnikami, przeprowadzka czy skomplikowana sytuacja rodzinna) dyrektorzy starają się nie robić problemów i przyjmują dodatkowego ucznia nawet do teoretycznie zapełnionych klas. 

Kolejnym krokiem jest dostarczenie do nowej placówki niezbędnych dokumentów. Pierwszy z nich należy pozyskać z sekretariatu dotychczasowej szkoły dziecka. Jest to wypełniony tzw.  „druku przeniesienia”. Do niego należy dołączyć pozostałe: kartę zdrowia, kartę szczepień, dowody wpłat na ubezpieczenie grupowe oraz – jeśli dziecko przenoszone jest w trakcie roku szkolnego – arkusz ocen. 

Bardzo często szkoły przesyłają sobie wspomniane dokumenty bez konieczności przekazywania ich rodzicom – zazwyczaj dzieje się to w przypadku placówek działających na terenie tego samego miasta bądź gminy.

Należy mieć na uwadze, że to, jak szybko w nowej szkole znajdą się dokumenty dziecka determinuje długość całego procesu. Jeśli wstępna decyzja dyrektora nowej placówki jest pozytywna, cały proces przeniesienia dziecka do innej szkoły zajmuje maksymalnie tydzień. 

 

Zmiana szkoły – wzór pisma

Podanie o przeniesienie do innej szkoły jest dość prostym dokumentem, którego wzór bez trudu można znaleźć w Internecie. Bardzo często gotowy druk znajduje się także w sekretariacie placówki. Jeśli chcecie takie pismo napisać samodzielnie, musi ono zawierać dane typowe dla podania i taki też kształt powinien przyjąć finalny dokument. 

W prawym górnym rogu wpisujemy miejscowość oraz datę. Lewy górny ról to miejsce na podanie danych wnioskującego – czyli rodziców. Należy wpisać odpowiednio imię i nazwisko, adres oraz telefon. Podanie o przeniesienie do innej szkoły zawsze kierujemy do dyrektora placówki. Następnie należy podać dane dziecka: imię i nazwisko ucznia, rok urodzenia  oraz klasę, do której obecnie uczęszcza. W dokumencie zawieramy również datę przeniesienia, nazwę i adres nowej placówki. Całość powinna być czytelnie podpisana przez opiekuna prawnego ucznia. 

Czytaj także

Partnerzy portalu