Metody aktywizujące w nauce języka obcego

Nauka języków obcych nie jest łatwym zadaniem. Wymaga zapamiętania wielu nowych słów i zasad mowy, co często sprawia uczniom spore trudności.

Z pomocą przychodzą metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych. Są to sposoby nauczania coraz częściej wykorzystywane przez nauczycieli języków. W odróżnieniu od klasycznych metod, zmieniają nieco rolę pedagoga w procesie nauczana. Wyzwaniem nauczyciela nie jest już samo przekazywanie wiedzy, ale stworzenie warunków i sytuacji, w których uczniowie będą mogli sami przyswoić nowe zwroty i zasady. Nauczyciel staje się partnerem w działaniu, obserwatorem i słuchaczem.
Wymaga to od niego więcej kreatywności, ale wyniki takich działań mogą przynosić duże korzyści!

Dlaczego warto zdecydować się na taki tryb pracy z dziećmi?

Z badań wynika, że uczniowie najłatwiej zapamiętują dane, których uczą się przez działanie oraz mówienie. Przyswajanie informacji jedynie przez zmysł wzroku czy słuchu przynosi znacznie mniej korzystne rezultaty. Jak się okazuje – wykład jest najmniej efektywnym sposobem przekazywania dzieciom wiedzy.

Sposobów na aktywną naukę jest bardzo wiele

Każdy anglista powinien wypracować swoje własne metody i formy pracy na lekcji języka angielskiego. Warto, aby przy ich wyborze i komponowaniu zajęć, zwracał uwagę na talenty i zainteresowania dzieci, z którymi pracuje, tak aby wspólne działania były jak najciekawsze i najbardziej atrakcyjne. Korzystając z metod aktywizujących język angielski, informacje powinny być przyswajane w trakcie zabawy lub innych zajęć, które sprawiają dzieciom frajdę.

Jednym z pomysłów, jak poprowadzić zajęcia, może być dobranie uczniów w pary lub grupy i wspólne odgrywanie różnego rodzaju scenek. Mogą być to być proste sytuacje z życia codziennego, ale jeśli uczniowie będą szczególnie kreatywni i chętni do współpracy, w trakcie lekcji można zorganizować nawet zajęcia teatralne. Taka zabawa pozwoli nie tylko na przyswojenie nowych słów, potrzebnych do rozegrania danej scenki, ale też rozwinie kreatywność i zdolności aktorskich dzieci.

Inną aktywizującą metodą jest organizacja gier i zabaw z użyciem języka obcego. Świetnie sprawdzają się zabawy w zapamiętywanie albo gry planszowe, podczas których dzieci rozwiązują zagadki. Warto też pomyśleć o popularnych kalamburach, podczas których uczniowie będą mieli okazję poznać nowe słownictwo. Ciekawą zabawą jest także wspólne układanie opowiadań. Dzieci w grupach mogą kreować własne historie, używając potrzebnych do tego słów i ucząc się ich.

Grupą działań, które świetnie sprawdzają się jako metody aktywizujące angielski, są gry leksykalne, takie jak bingo. Podczas zabawy dzieci otrzymują kartki z rysunkami, a nauczyciel wyczytuje różne słowa, które są zobrazowane na ilustracjach. Dzieci po usłyszeniu słowa, które ma swój odpowiednik na kartce, wykreślają konkretny rysunek. Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza wykreśli wszystkie obrazki.

Rozwijającym zadaniem jest także wspólne tworzenie prezentacji, koniecznie na temat, który interesuje uczniów. Uczniowie przygotowują informacje, które chcą przekazać za pomocą języka angielskiego, a później prezentują je przed grupą. Rozwija to nie tylko ich zdolności językowe, ale także umiejętność pracy w grupie czy zdolność do szukania i weryfikowania informacji.

Powszechnie stosowaną i bardzo skuteczną metodą jest również nauka poprzez zapamiętywanie i wspólne śpiewanie piosenek w języku obcym. Taka zabawa poza edukowaniem, doskonale integruje i uczy pracy zespołowej.

Wybierając metodę, którą chcemy się posługiwać, koniecznie zwróćmy uwagę na zdolności i preferencje dzieci. Nawet najciekawszy pomysł może nie zadziałać, jeśli zaproponujemy go grupie niezainteresowanej danym sposobem działania.
Nauczyciele powinni obserwować dzieci, z którymi pracują, aby jak najlepiej dopasowywać do nich tryb prowadzenia lekcji.
Czasami wymaga to sporych nakładów pracy i kreatywności, ale efekty, które można w ten sposób osiągnąć, są tego warte!

Czytaj także

Partnerzy portalu