Zawód nauczyciel – ścieżka zawodowa

Czujesz powołanie i pasję do pracy z dziećmi i kształtowania młodych umysłów? Chcesz mieć wpływ na przyszłość tysięcy osób, przekazując im wiedzę i umiejętności potrzebne do stworzenia lepszej przyszłości? Zawód nauczyciela będzie zatem czymś w sam raz dla Ciebie!

Jak jednak wygląda droga do zostania nauczycielem dyplomowanym? Od tego roku system awansu w zawodzie nauczyciela przechodzi wiele zmian. Jeśli rozważasz ten kierunek kariery, to z pewnością warto się z nimi zapoznać. 

Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela – zmiany

Awans zawodowy nauczyciela ma od tego roku być procesem prostszym i pozbawionym zbędnej, nadmiernej biurokracji. Obecnie w trakcie swojej kariery przejść można przez cztery stopnie nauczycielskie – nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany oraz nauczyciel dyplomowany. Od 1 września 2022 roku w życie weszło rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego, nowelizujące ustawę o Karcie Nauczyciela. Proces awansu skrócony został do dwóch etapów. 

Po czterech przepracowanych w szkole latach uzyskuje się stopie nauczyciela mianowanego, a następnie, po zdaniu odpowiedniego egzaminu, awansować można do stopnia nauczyciela dyplomowanego. Dzięki tej zmianie odbycie stażu przestaje być koniecznie, co przyspiesza zaszeregowanie płacowe i – tym samym – wiąże się z wyższym wynagrodzeniem. 

Zbyt wysoka liczba stopni, przez które trzeba przebrnąć w trakcie kariery nauczyciela, mogła odstraszać osoby dopiero rozpoczynające zawodową karierę: teraz awans zawodowy nauczycieli jest znacznie bardziej klarowny. 

Nauczyciel mianowany

Jak obecnie wygląda ścieżka zawodowa nauczyciela? Rozpoczyna on pracę jako nauczyciel początkujący. To czas praktycznego przygotowania do zawodu: przez 3 lata i 9 miesięcy (tudzież 2 lata i 9 miesięcy w wymiarze skróconym, dla tych, którzy wcześniej pracowali za granicą) pod okiem mianowanego bądź dyplomowanego mentora, nauczyciel początkujący poznaje pracę w szkole i nabywa wszystkich potrzebnych umiejętności. Jego praca podlegać będzie obowiązkowej ocenie. To nastawienie na naukę w praktyce, z pomocą starszych stażem kolegów, ma ukształtować nowe pokolenie nauczycieli, mniej skupione na sporządzaniu sprawozdań i przechodzenia przez serią staży. Uzyskawszy pozytywną ocenę pracy przystąpić można do egzaminu na nauczyciela mianowanego

Nauczyciel dyplomowany

Po uzyskaniu tytułu nauczyciela mianowanego rozpoczyna się przygotowanie do ostatniego etapu ścieżki zawodowej – otrzymania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Tym razem praktyczne przygotowanie trwać będzie 5 lat i 9 miesięcy (lub 4 lata i 9 miesięcy w wymiarze skróconym). 

I choć nie jesteśmy już wtedy mentorowani, warunki przystąpienia do egzaminu na nauczyciela dyplomowanego są bardzo podobne do wymagań, które spełnić musiał nauczyciel mianowany: ostatni rok pracy kandydata musi zostać oceniony pozytywnie przez komisję kwalifikacyjną, która dopuszcza do egzaminu. Po jego zdaniu osiąga się najwyższy etap awansu zawodowego wieńczącego karierę – tytuł nauczyciela dyplomowanego. 

Czytaj także

Partnerzy portalu