Nauka zdalna. Jak prowadzić zajęcia w pandemii?

Nauka zdalna

Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne daje możliwość elastycznego doboru treści oraz uatrakcyjnienia zajęć dzięki wykorzystaniu multimedialnych materiałów dydaktycznych. Pozwala również zredukować koszty. Z drugiej jednak strony nakłada pewne ograniczenia, takie jak odpowiednie podejście psychologiczne związane z samodzielnością pracy i konieczność przygotowania nowych materiałów.

Jaki sprzęt do zdalnego nauczania?

Pandemia koronawirusa to trudny czasy dla szkół i nauczycieli. Pobyt w domu nie oznacza odpoczynku i relaksu, dlatego też najważniejszym zadaniem jest zaangażowanie uczniów w przebieg zajęć tak, jakby odbywały się one na żywo. Wyzwanie postawione przed nauczycielami staje się jeszcze trudniejsze, ponieważ przygotowanie lekcji online na żywo wymaga wykorzystania nieznanych dotąd najczęściej narzędzi.

Nie każda placówka została też wyposażona w odpowiedni sprzęt, a odpowiedzialność za oprawę zajęć spoczywa na prowadzącym. Istnieje wiele platform do zdalnego nauczania, które działają jak wirtualna klasa i zbierają dla uczniów wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu, takie jak program nauczania, materiały, skrypty zajęć, harmonogram czy lista zadań do zrobienia.

Jeśli dana szkoła nie ma własnej platformy, można skorzystać z dostępnych w Internecie opcji, takich jak blogi, klasa Moodle lub wiki. Warto przy okazji wykorzystać inne narzędzia dostępne w sieci, takie jak sieć VPN lub aplikacje edukacyjne typu Duolingo lub Imathematics. Najlepiej będzie wybrać jak najprostsze platformy, które będą łatwo dostępne na różnych urządzeniach i pozwolą zminimalizować ryzyko problemów technicznych.

zajęcia w czasach koronawirusa

Jak wygląda lekcja zdalna?

W najprostszej formie, prowadzący zajęcia wprowadza termin lekcji na platformie i wysyła uczniom zaproszenie. Na początku zajęć nauczyciel wita się z uczniami wykorzystując kamerkę internetową i wyjaśnia temat lekcji. Następnie prowadzący udostępnia uczniom widok pulpitu na swoim komputerze i przedstawia przygotowane materiały dydaktyczne.

Praca zdalna obejmuje nie tylko sam proces edukacyjny, ale wiąże się ze wsparciem uczniów w tej nowej sytuacji. Dlatego kluczowy jest stały kontakt z uczniami poprzez pracę w chmurze, wykorzystanie dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej aby na bieżąco informować rodziców o postępach dziecka oraz przesyłać zadania. Konieczne są regularne wideokonferencje z uczniami i webinaria, czyli lekcja na żywo, która zostaje jednocześnie nagrana – dziecko i rodzice mogą zatem ponownie odtworzyć materiał w domu, gdyby była taka potrzeba.

Warto również wykorzystywać komunikatory i grupy w mediach społecznościowych oraz tablice interaktywne takie jak Trello lub Padleta do gromadzenia treści edukacyjnych. Na darmowej stronie Epodreczniki.pl nauczyciele i uczniowie znaleźć mogą zasób materiałów dydaktycznych przygotowanych specjalnie na potrzeby zdalnego nauczania. Platforma pozwala także tworzyć i współtworzyć treści, dzielić się nimi, opracowywać testy sprawdzające oraz śledzić postępy.  Materiały są zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, a strona podlega polskiemu Ministerstwu Cyfryzacji.

Ponieważ samodzielna nauka jest dla dzieci trudna, edukacja zdalna nie powinna ograniczać się do  prowadzenia zajęć wyłącznie w formie lekcji online. Warto szukać zatem sposobów na większe zaangażowanie uczniów w przebieg kursu, poprzez zadania, problemy do rozwiązania, pytania i miniprojekty, które w twórczy sposób rozwijają ich kompetencje oraz mają jasny cel edukacyjny. Mogą to być zadania problemowe lub eksperymenty do samodzielnego przeprowadzenia jak na przykład eksperyment na domowych roślinach, zbudowanie instrument wydającego dźwięki, zaprezentowanie wybranej książki, stworzenie bloga lub porównanie przekazów medialnych na ten sam temat z różnych źródeł.

Artykuł gościnny Techwarn.

Czytaj także

Partnerzy portalu