Pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych. Które będą najlepsze?

Coraz częściej – poza zajęciami dodatkowymi z angielskiego czy aktywnością w ramach szkolnych klubów sportowych – najmłodsi uczęszczają na zajęcia rewalidacyjne. Odbywają się one zarówno w publicznych, jak i prywatnych placówkach. Aby zwiększyć skuteczność zajęć
i sprawić, że uczniowie będę chętnie w nich uczestniczyć, pedagodzy sięgają po coraz to nowsze i ciekawsze pomoce dydaktyczne. A tych na rynku nie brakuje! Poza tradycyjnymi zeszytami ćwiczeń, specjalnymi kartami pracy czy grami, pojawiają się rozmaite urządzenia multimedialne. Zatem jakie pomoce warto wybrać, by zmaksymalizować korzyści
z  prowadzonych zajęć?

Rewalidacja – co to takiego?

Zajęcia rewalidacyjne pozwalają na wyrównanie szans i stworzenie możliwości na rozwój potencjału dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem podejmowanych w ramach zajęć działań ( dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych) jest doprowadzenie do jak największego usamodzielnienia się dziecka. Rewalidacja skupiać się będzie zatem na rozwijaniu mocnych stron, korygowaniu stwierdzonych zaburzeń czy dynamizowaniu rozwoju poprzez ćwiczenie umiejętności już przez ucznia posiadanych. Oddziaływanie rewalidacyjne mają na celu maksymalne usprawnianie  tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze. Jednocześnie podczas zajęć uwagę skupia się także na optymalnym korygowaniu funkcji zaburzonych.

Zajęcia rewalidacyjne – pomoce

Pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych są ważnym elementem kształcenia. Nie tylko usprawniają one cały proces, ale sprawiają, że dzieci chętniej się angażują. Rewalidacja w każdej placówce wygląda nieco inaczej. Z założenia zajęcia mają być dostosowane do potrzeb i możliwości poznawczych dzieci. Uczniowie chętnie angażują się w rozwiązywane zadań w ramach specjalnie przygotowanych kart pracy. Pomoce dydaktyczne do rewalidacji stanowią również odpowiednio opracowane gry planszowe. Najmłodsi – poprzez zabawę – uczą się, jak reagować w nerwowych czy niepokojących sytuacjach, poznają podstawy ekologii czy zdrowego żywienia. Dzięki zajęciom plastycznym dzieci mają okazję, pod okiem specjalistów, realizować swoje pasje i rozwijać talenty.

Eksperci zachęcają szczególnie do korzystania z narzędzi multimedialnych i interaktywnych.

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie dzieci i młodzież bez wszechotaczającej ich elektroniki. Osiągnięcia technologiczne – szczególnie w branży medycznej czy terapeutycznej – pozwalają na organizację zajęć rewalidacyjnych na zupełnie nowych zasadach. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii – takich jak interaktywne podłogi czy specjalnie zaprojektowane aplikacje,  zajęcia rewalidacyjne można wzbogacić o elementy muzykoterapii, arteterapii, terapii zabawą czy metody ruchu rozwijającego. Interaktywne pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych zawsze cieszą się popularnością wśród małych pacjentów. Kontakt z pożądaną przez dzieci technologią i sprzętem elektronicznym pozwala uniknąć stresu przed nieznanym.  Dodatkowo, dzięki rozszerzonej rzeczywistości, uczniowie z chęcią i bez obaw zanurzą się w kolorowym, bajkowym świecie.

Rewalidacja – skuteczność

Regularne uczestnictwo w zajęciach i właściwie dobrane pomoce dydaktyczne do rewalidacji pozwalają w znaczącym stopniu poprawić kondycję dziecka. Wiele zależy jednak od samego pacjenta i jego zaangażowania. Sukces jest dziełem wielu specjalistów i pedagogów. Właściwa diagnoza – dokonana na podstawie obserwacji symptomów –  i angażujące dzieci zajęcia sprawią, że maluchy nie będą wzbraniać się przed terapią. A pozytywne nastawienie to gwarancja szybszych efektów rewalidacji!

Czytaj także

Partnerzy portalu