Program Aktywna Tablica i STEM w Polsce

aktywna tablica

Program Aktywna tablica a tablice interaktywne i STEM w Polsce

Tablice interaktywne w Polsce

Wielkość sprzedaży tablic interaktywnych

  1. 2010 rok 6 tysięcy sztuk
  2. 2011 rok 8 tysięcy sztuk
  3. 2013 rok 7 tysięcy sztuk
  4. 2016 rok 10 tysięcy sztuk

Oficjalne dane MEN pochodzą sprzed trzech lat. Wynika z nich, że w polskich szkołach działało 26,5 tys. tablic interaktywnych i 69,5 tys. projektorów multimedialnych. Dostawcy twierdzą, że popyt na te rozwiązania utrzymuje się na stałym poziomie. Według jednego z liderów rynku, polski rynek wchłaniał ok. 10 tys. tablic rocznie. Te dane poprzez program Aktywna Tablica uległy zwiększeniu, ale rynek ten jest już nasycony!

Przedszkola zaopatrują się w tablice interaktywne tylko w wyjątkowych sytuacjach. To narzędzie się nie sprawdza!

Koniec sprzedaży nowych tablic interaktywnych jest już bliski, a zastąpią je monitory interaktywne. Mimo to nie będzie to rewolucyjna wymiana sprzętu, a raczej ewolucyjna – nie duża, rozłożona w czasie, zwłaszcza że pojawiły się konkurencyjne produkty takie jak podłogi interaktywne czy pracownie doświadczalne.

Tablice interaktywne jako szansa i kierunek rozwoju

Szansę unowocześnienia infrastruktury informatycznej w szkołach stwarza nowy rządowy plan wprowadzenia nauki programowania, jak też fundusze unijne z nowej transzy a głównie program „Aktywna Tablica”, czyli dotacja na nowe tablice interaktywne dla placówek edukacyjnych, która wraz z wkładem własnym, opiewa na 17500 zł.

Większość dostawców nie ma jednak wątpliwości, że pieniądze te nie wpłyną na długofalowy popyt na rynku edukacyjnym. Nowe fundusze unijne, w nowej perspektywie, są z kolei przewidziane głównie na projekty „miękkie”, np. szkolenia i rozwój pracowników. Na sprzęt można przeznaczyć tam tylko 20 proc. całej kwoty finansowania.

Firma IT na rynku edukacyjnym a STEM

Wiele firm IT działa ciągle w modelu resellerskim. Tymczasem coraz częściej chodzi o to, aby dostarczać szkołom przede wszystkim innowacyjne usługi, a sprzęt niejako przy okazji (zwłaszcza w kontekście nowej transzy funduszy unijnych). Aby to osiągnąć, nalży:

  • Uważnie wybierać producentów, zwracając uwagę na zapewniane wsparcie w rozwijaniu kompetencji związanych ze świadczeniem usług,
  • Stawiać na dostawców, którzy są w stanie bezpośrednio wspomagać partnerów w rozmowach z klientami,
  • Mieć dobrą orientację w rozwiązaniach, które producenci oferują szkołom w bardzo atrakcyjnych cenach lub wręcz za darmo, a następnie, z wykorzystaniem tych produktów, budować swoje komercyjne rozwiązania,
  • Jak najlepiej orientować się w potrzebach szkoły i proponować rozwiązania, które rzeczywiście tym potrzebom odpowiadają, co można osiągnąć wyłącznie poprzez utrzymywanie stałego kontaktu z taką placówką,
  • Rozwijać kompetencje (szczególnie ważni stają się dla rynku edukacyjnego programiści) lub nawiązywać współpracę z wyspecjalizowanymi w określonej dziedzinie firmami,
  • Zaplanować i zaproponować szkole stałą opiekę serwisową, w którym to modelu firma IT nie pobiera żadnych opłat za wdrożenie, ale umawia się na miesięczny abonament, np. na okres trzech lat, jak w przypadku usług telefonicznych

Branża audiowizualna (AV) znajdowała się w fazie wzrostu związanego z niskim nasyceniem rynku polskiego w tego typu produkty. Zarówno projektory multimedialne, jak i produkty interaktywne znajdowały proporcjonalnie mniej odbiorców, niż na rynkach dojrzałych, takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania.

Pojawił się również nowy trend, związany z rozwiązaniami typu STEM
(od angielskiego: science, technology, engineering, mathematics), przejawiający się zapotrzebowaniem na nowoczesne produkty skierowane do pracowni biologicznych, fizycznych i chemicznych oraz zupełnie nowe produkty związane z robotyką i programowaniem.

Czytaj także

Partnerzy portalu