Szkolny negocjator – nauczyciel czy uczeń, potrzeba czy konieczność ? Cz.1

techniki negocjacyjne

Dziś trochę o sztuce negocjacji.

Kilka dni temu w placówkach szkolnych rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że podobnie jak poprzedni rok szkolny, ten nowo rozpoczynający się będzie co najmniej równie trudny.

Przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców, ale także dla nauczycieli i całej kadry opiekuńczo-wychowawczej. Szkoły są liczebne, zarówno podstawowe, jak i średnie. Ilość uczniów wzrosła, a rozmiary budynków nie zmieniły się. Brak komfortu w postaci wolnej przestrzeni niesie za sobą pewne ograniczenia i realne zagrożenia.

Każdy z nas działając w środowisku szkolnym, niejednokrotnie staje w obliczu trudnych bądź nieprzewidywalnych sytuacji. Konfliktów, które należy rozwiązać tu i teraz. W takich chwilach to najczęściej nauczyciel, pedagog szkolny czy dyrektor bardziej lub mniej świadomie wchodzi w rolę negocjatora. Ponieważ osoby te pełnią funkcję reprezentacyjną, przełożonego i organizatora, odpowiedzialne są również za przekazywanie informacji będąc równocześnie odbiornikiem, nadajnikiem i rzecznikiem. Wreszcie podejmują decyzje, rozwiązują problemy, przydzielają zadania w różnych obszarach działań szkolnych. Ich zakres, a tym samym spoczywająca na nich odpowiedzialność jest rozległy i wymaga wszechstronnego przygotowania. Niezbędne są umiejętności, które składają się na profesjonalizm, czyli odpowiednie kompetencje i kwalifikacje. Nauczyciel, pedagog lub dyrektor bez wątpienia takie posiada. Warto zastanowić się jednak, czy tylko oni mogą taką funkcję pełnić.

Obserwując dzieci i młodzież na co dzień, uważam, że także uczeń w klasie czy społeczności szkolnej może być bardzo skutecznym, wiarygodnym i pomocnym negocjatorem, stanowiąc pomost porozumienia między grupą uczniów a nauczycielem, czy między uczniami nawzajem.

Rozejrzyjmy się wokół, a na pewno takie osoby dostrzeżemy podczas przerwy, lekcji wychowawczej, w sytuacjach dnia codziennego. Możemy wyłonić negocjatora w trakcie lekcji wychowawczej, stosując scenki dramowe lub na podstawie obserwacji zachowań, chociażby podczas lekcji WF (często to liderzy w sporcie).

Porozmawiajmy z dziećmi o roli i kompetencjach dobrego, a więc skutecznego negocjatora. Dlaczego taka osoba jest cenna w środowisku szkolnym.

Jakie zatem cechy powinien posiadać skuteczny negocjator?

Najlepiej, żeby był osobą zrównoważoną, potrafiącą panować nad emocjami (nie okazywać ich na zewnątrz), a swój spokój i rozwagę przenosić na innych uczestników negocjacji. Kolejnymi cennymi atutami są: cierpliwość, asertywność (umiejętność mówienia „nie”, trzymanie się własnego stanowiska w sprawie), silna osobowość (budząca respekt poprzez swój autorytet), bardzo dobra komunikatywność (od niej w dużej mierze uzależnione jest powodzenie w toku negocjacji). Istotną i pożądaną cechą jest kreatywność – twórcze podejście do rozwiązania konkretnego zadania.

Negocjatorem nie może być człowiek apodyktyczny w pełnym tego słowa znaczeniu, bo na pewno z nikim nie dojdzie do porozumienia, ale również typ uległy nie wynegocjuje wiele na swoją korzyść. Także flegmatyk jest nie do przyjęcia – po godzinie będzie tkwił w tym samym punkcie, a wszyscy wokół będą znużeni. Najbardziej pożądany jest człowiek energiczny, pewny siebie, wiedzący czego oczekuje w wyniku podejmowanych rozmów.

    Komentarze