Spis konferencji dla nauczycieli 2022/2023

Drodzy Nauczyciele! Niezależnie od tego, kiedy zaczęliście swoją przygodę z nauczaniem, z pewnością zdążyliście zasmakować już edukacyjnego życia. Edukacyjne życie… studia, książki, wykłady, szkolenia… Jest jeszcze jedna rzecz, która idealnie wpasuje się do samorozwoju, a do której my serdecznie Was zachęcamy – oczywiście mowa o konferencjach naukowych. Są one formą szkolenia prowadzonego przez osoby doświadczone w zawodzie, jaki wykonują. 

 

Zdobądź wiedzę od najlepszych 

Uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych jest świetną okazją, by nauczyć i dowiedzieć się czegoś nowego, bądź poznać najnowsze trendy w danej tematyce. Podczas takich wydarzeń mamy możliwość osobistego spotkania się i porozmawiania z najlepszymi specjalistami w danych dziedzinach. Takie kontakty są znakomitą okazją do wymiany poglądów i nauki na żywo, a nie książek czy Internetu. 

 

Rozwijaj swoje umiejętności

Udział w szkoleniach naukowych to świetny sposób na rozwój siebie i sztuki prezentacji. Wygłaszanie wartościowych informacji przed liczną i krytyczną widownią wiąże się ze stresem, ale za to niesamowicie zaprocentuje w przyszłości – chociażby podczas prowadzenia lekcji, wykładów czy podczas rozmów biznesowych. Konferencje pozwalają też ćwiczyć sztukę poprawnej wypowiedzi, a także na zdobycie niezbędnego doświadczenia „scenicznego”, które są potrzebne w wielu zawodach. 

 

Odśwież swój umysł 

Proza codziennego życia i pracy bardzo często zabija naszą kreatywność oraz sprawia, że zaczynamy myśleć schematycznie. Udział w konferencjach jest więc znakomitą okazją by spojrzeć na problemy z różnych perspektyw i punktów widzenia. 

 

Kalendarz konferencji 2022/2023 

2022.09.02
Nazwa: XV MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA „Naukowe poszukiwana: aktualne badania, teoria i praktyka.” 

Opis: Konferencja podzielona jest na pięć sekcji:

Sekcja 1. Filozofia:

Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku.

Sekcja 2. Kulturologia:

Przestrzeń kultury w badaniach naukowych.

Sekcja 3. Historia:

Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych.

Sekcja 4. Psychologia:

Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji.

Sekcja 5. Pedagogika:

Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem współczesnych koncepcji pedagogicznych.

Koszt: 160 zł

Lokalizacja: Kijów

Link: https://iff.npu.edu.ua/ 

 

2022.09.03
Nazwa: 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS

Opis: Jednym z najważniejszych tematów konferencji jest dyskusja nad prawnym, społecznym, ekonomicznym, filozoficznym i politycznym wymiarem praw człowieka (zarówno w perspektywie współczesnej, jak i historycznej).  

Koszt: 129 zł – tradycyjny certyfikat, 109 zł – cyfrowy certyfikat 

Lokalizacja: Online – MS Teams

Link: https://www.facebook.com/events/1968374763366435/?

 

2022.09.21 – 2022.09.23

Nazwa: NEW ASPECTS ON CHEMISTRY AND APPLICATION OF CHITIN AND ITS DERIVATIVES

Opis: Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Chitynowego “NEW ASPECTS ON CHEMISTRY AND APPLICATION OF CHITIN AND ITS DERIVATIVES”.

Miejsce konferencji: Hotel & Centrum Kongresowe IOR (www.hotelior.pl).

Język konferencji – język angielski.

Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr. hab. inż. Teofil Jesionowski.

Koszt: 850 zł 

Lokalizacja: Hotel IOR, Poznań

Link: http://ptchit.lodz.pl/2022/04/15/poznan-2022/ 

 

2022.09.28 – 2022.09.29

Nazwa: MIĘDZYNARODOWA KONFRECJA NAUKOWA „CIAŁO”

Opis: Tematem konferencji jest ciało i jego miejsce w kulturze antycznej oraz jej recepcji. 

Ogłaszamy nabór referatów naukowych w języku polskim i angielskim odnoszących się do przewodniego tematu konferencji. Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut. Przykładowe ujęcie tematu:

 • archeologiczne (zwyczaje pogrzebowe)
 • filozoficzne (dualizm ciała i duszy; metafora państwa jako organizmu)
 • literaturoznawcze (cechy ciał boskich; metamorfozy – nagroda czy kara?)
 • kulturoznawcze (rytuały związane z pielęgnacją; rola sportu)
 • religioznawcze (rola ciała w kultach bóstw, ciało po śmierci) 
 • z zakresu historii sztuki (kanony piękna, nagość w sztuce)

Koszt: Bezpłatny 

Lokalizacja: Online 

Link: https://www.facebook.com/events/531685254971455/?

 

2022.10.06 – 2022.10.07

Nazwa: KONFERENCJA NAUKOWA: MIASTO-TWIERDZA-GARNIZON. HISTORIE WSPÓŁISTNIENIA I WYZWANIA TERAŹNIEJSZOŚCI

Opis: Dzieje historycznych garnizonów wciąż najczęściej postrzega się w oderwaniu od miast, w granicach których one funkcjonowały, podobnie zresztą, jak i historie poszczególnych fortyfikacji (czy całych twierdz) bez uwzględnienia historii samych garnizonów (jednostek wojskowych, administracji, zaplecza gospodarczego itd.). Mimo pojawiania się na rynku nowych publikacji, to wciąż dość zauważalna luka, w szczególności w odniesieniu do lat 1814-1914 oraz ziem północnej i zachodniej Polski, tj. tych terenów, które znajdowały się w granicach Królestwa Prus.

Muzeum Gdańska oraz Hevelianum zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej właśnie związkom między miastem, twierdzą a garnizonem, zarówno w ujęciu historycznym (dla lat 1814-1914), jak współczesnym, wynikającym z dziedzictwa pruskiej wojskowości na ziemiach dzisiejszej Polski.

Koszt: Bezpłatny 

Lokalizacja: Centrum Konferencyjne Hevelianum, Gdańsk 

Link: https://hevelianum.pl/konferencja-naukowa-miasto-twierdza-garnizon/ 

 

2022.10.07 

Nazwa: OTWARTE DRZWI BIBLIOTEKI – JEDNODNIÓWKA EDUKACYJNA #SERCESZKOŁY

Opis: Cykliczne Jednodniówki edukacyjne – konferencje organizowane od 2020 r. przez Zespół edukacji Wikimedia Polska – poruszają tematy obecne w aktualnych dyskusjach nauczycieli, akademików, edukatorów  oraz obecne wśród rozmów rodziców/opiekunów i uczniów/uczennic. Jako organizacja wspierająca ważne społeczne projekty takie jak Wikipedia, Wikiźródła czy Wikisłownik, mamy doświadczenie w budowaniu efektywnych narzędzi i metod współpracy dotyczących edukacji w przestrzeni wirtualnej i pragniemy je skonfrontować z szeroką publicznością.

Koszt: Bezpłatny 

Lokalizacja: Przestrzeń Meta, Warszawa 

Link: http://wikiszkola.pl/konferencje/ 

 

2022.10.08 

Nazwa: II INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA „MIŁOŚĆ, INTYMNOŚĆ, SEKSUALNOŚĆ’’

Opis: Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętej miłości, seksualności i intymności przez pryzmat prawa, psychologii oraz innych nauk społecznych i humanistycznych (filozofii, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa czy ekonomii). 

Koszt: 115 zł 

Lokalizacja: Online, MS Teams 

Link: https://www.facebook.com/events/5203828736399433/?

 

2022.10.15

Nazwa: II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „DOBRA OSOBISTE W POLSCE, EUROPIE I NA ŚWIECIE”. 

Opis: Głównym założeniem konferencji jest dyskusja wokół tematu szeroko pojętych dóbr osobistych w Polsce, Europie i na świecie przez pryzmat nowych propozycji prawnych, procesów społeczno-gospodarczych, dynamicznego rozwoju technologicznego oraz dążenia do jedności prawa prywatnego w wybranych obszarach świata (np. w ramach wspólnoty prawnej państw Unii Europejskiej).  

Koszt: 135 zł 

Lokalizacja: Online, MS Teams 

Link: https://www.facebook.com/events/546721940499523/?

 

Nazwa: SZTUCZNA INTELIGENCJA, A TRANSHUMANIZM. TEORIE, ZASTOSOWANIA, ZAGROŻENIA 

Opis: Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do udziału w ogólnopolskiej konferencji Sztuczna inteligencja a transhumanizm, która odbędzie się 15 października 2022 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, zorganizowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii UP. Konferencja ma charakter tematycznych bloków, składających się z serii prelekcji połączonych z dyskusją wokół teoretycznych oraz praktycznych zagadnień, związanych ze sztuczną inteligencją w kontekście transhumanizmu.

Koszt: Bezpłatny 

Lokalizacja: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

Link: https://sites.google.com/view/konferencja-up-ai/g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0&pli=1 

 

2022.10.21

Nazwa: HISTORIA NOWOCZESNA| BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI HISTORII

Opis: W związku ze zbliżającymi się zmianami dotyczącymi Matury ‘2023 Polskie Towarzystwo Historyczne wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli i zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „HISTORIA NOWOCZESNA” dotyczącym nowej matury a także nowych ustaleń w historiografii. Szkolenie będzie szansą na doskonałe przygotowanie do rozwiązywania zadań maturalnych z uczniami Państwa szkoły.

Koszt: Bezpłatny 

Lokalizacja: Hotel Żubrówka, Białowieża 

Link: https://www.facebook.com/events/648926209726881/?

 

2022.10.27 

Nazwa: „EROS I THANATOS. OBLICZA MIŁOŚCI I ŚMIERCI W LITERATURZE I KULTURZE ŚWIATA ANTYCZNEGO”.

Opis: Konferencja koła poświęcona jest kulturowym, literackim, językowym, religijnym i filozoficznym realizacjom motywów miłości i śmierci w świecie antycznym. Te dwa fundamentalne zagadnienia przeplatają się w dyskursie twórców z różnych epok i tradycji świata antycznego. Motywy przemijania, nadchodzącego końca życia i miłości, która ma przywrócić człowiekowi radość i sens życia, pojawiają się już w archaicznej elegii i malice greckiej. O ich filozoficznym wymiarze dyskutują uczestnicy dialogów Platona, a refleksje nad przenikaniem się miłości i śmierci pojawiają się nie tylko w poezji i dramacie antycznym, ale i w sztukach wizualnych, rzeźbie, mozaikach i malarstwie. Motywy miłości i śmierci przewijają się w misteriach, rytuałach religijnych, przeżyciach mistycznych i pismach Ojców Kościoła. Co więcej, są ważne jako pytania do dyskusji także i dziś.   

Koszt: 20 zł

Lokalizacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 

Link: https://www.facebook.com/knkalokagatiauksw 

 

Nazwa: KONFERENCJA NAUKOWA „W 80. ROCZNICĘ PRZEMIANOWANIA ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ (ZWZ) NA ARMIĘ KRAJOWĄ (AK)”

Opis: Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „W 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na Armię Krajową (AK)”, organizowanej przez nasze Muzeum oraz Katedrę Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Będzie to wydarzenie szczególne, bowiem dedykowane jest prof. Grzegorzowi Mazurowi – wybitnemu uczonemu, znakomitemu badaczowi dziejów Polskiego Państwa Podziemnego w 70. rocznicę jego urodzin.

Koszt: Bezpłatny 

Lokalizacja: Muzeum Armii Krajowej im.gen. Emila Fieldorfa „Nila”, Kraków 

Link: https://inp.uj.edu.pl/wydarzenia/-/journal_content/56_INSTANCE_drmk74Ihv3kz/3905854/151022767 

 

2022.10.27 – 2022.10.28

Nazwa:  XVIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „MAŁE MIASTA: PRZESTRZEŃ, SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA”. 

Opis: Każda edycja naszych spotkań naukowych gromadzi interdyscyplinarne grono zainteresowanych problematyką małych miast. Dyskusje toczące się zarówno na salach plenarnych, jak i w kulturach są inspiracją nie tylko do prowadzenia dalszych badań, ale również poszukiwania praktycznych rozwiązań. Stanowią ponadto okazję do zawiązywania współpracy oraz integracji środowiska naukowego, samorządowego, regionalistów i pasjonatów tematu. Wierzymy, że nasze nadchodzące spotkanie będzie dla Państwa równie inspirujące!  

Koszt: 500 – 700 zł 

Lokalizacja: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne UŁ, Łódź 

Link: https://informator-konferencyjny.pl/event/1397/xviii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-male-miasta-przestrzen-spoleczenstwo-gospodarka 

 

2022.11.08 

Nazwa: OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „WYZWANIA WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI” 

Opis: Konferencja „Wyzwania wzrostu polskiej gospodarki” będzie nosić interdyscyplinarny charakter, umożliwiając wymianę poglądów przedstawicielom nauk społecznych z całego kraju. Interdyscyplinarność konferencji zostanie zapewniona dzięki współpracy z Instytutem Badań w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji oraz Instytutem Badań w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Ma na celu pokazać perspektywy dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i dokonać porównań jej sytuacji z innymi krajami. Przeanalizuje mocne i słabe strony zachodzących zmian ustrojowo-systemowych w Polsce.

Koszt: Bezpłatny 

Lokalizacja: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 

Link: https://vistula.edu.pl/nasze-osiagniecia/ogolnopolska-konferencja-naukowa-afibv-wyzwania-wzrostu-polskiej-gospodarki 

 

2022.11.12 

Nazwa: OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „PRAWO, POLITYKA I KULTURA PAŃSTW AZJATYCKICH”

Opis: Głównym założeniem konferencji jest poruszenie problematyki dotyczącej szeroko pojętego prawa prywatnego, tak z perspektywy historycznej, jak i współczesnej. Poruszamy zagadnienia prawa prywatnego o charakterze krajowym (prawo polskie, niemieckie, amerykańskie, itd.), europejskim (prawo UE) oraz międzynarodowym. Konferencja pozostaje otwarta na badaczy chcących prezentować interdyscyplinarne tematy oraz wystąpienia poruszające przedmiotowe problemy z różnych obszarów  świata. Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań. 

Koszt: 115 zł

Lokalizacja: Online, MS Teams

Link: https://www.facebook.com/events/1153722371907632/?

2022.11.15 

Nazwa: OBLICZA FELLINIEGO – OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

Opis: Oblicze, twarz, maska, z uwagi na powiązane z nimi konotacje oraz tkwiący w nich potencjał symboliczny, wydają się nam dobrą kategorią, by rozprawiać o fenomenie twórczości Felliniego. Zachęcając do udziału w konferencji, proponujemy przyjrzeć się bardzo szeroko rozumianym obliczom Felliniego, by poszukać jego tożsamości i spróbować uchwycić istotę jego odrębności artystycznej odrębności.

Koszt: Bezpłatny

Lokalizacja: Online

Link: https://informator-konferencyjny.pl/event/1479/oblicza-felliniego-ogolnopolska-konferencja-naukowa 

 

2022.11.19 

Nazwa: KONFERENCJA EDUKACYJNA HOMOTECHNICUS. WYZWANIA POKOLENIA ALFA I EWOLUCJI EDUKACJI.

Opis: Prezentacja pierwszych na świecie innowacyjnych badań dotyczących pomocy interaktywnych i ich wpływu na rozwój funkcji wykonawczych dzieci. Przyszłość dzieje się teraz!

Koszt: Bezpłatny 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa STRUMIENIE, Józefów 

Link: https://homotechnicus.com.pl/ 

 

2022.11.26 – 2022.11.27 

Nazwa: OGÓLNOPOLSKA MATEMATYCZNA KONFERENCJA STUDENTÓW „OMatKo!!!”

Opis: Celem konferencji jest rozwój naukowy uczestników poprzez możliwość prezentacji interesujących zagadnień, wyników pierwszych badań czy dzielenie się pasją z innymi studentami. Tegoroczna edycja „OMatKo!!!” po raz pierwszy od dwóch lat będzie organizowana w formie stacjonarnej i z pewnością stanie się źródłem wielu inspiracji oraz przestrzenią do zawiązywania nowych kontaktów między ambitnymi młodymi ludźmi z różnych uczelni.

Serdecznie zapraszamy!

Koszt: od 35 zł

Lokalizacja: Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

Link: http://prac.im.pwr.edu.pl/~omatko/ 

 

2022.11.26

Nazwa: XIII KONFERENCJA NAUKOWA „EKG WCZORAJ DZIŚ I JUTRO”

Opis: Szanowni Państwo,

Nastała jesień, a więc jak co roku, spotykamy się w ostatnią sobotę listopada żeby zgłębiać tajniki EKG. Pomogą nam w tym wykładowcy – eksperci z dziedziny elektrokardiologii, którym serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Niektórych spotkaliście Państwo już na wcześniejszych  konferencjach, inni przyjadą do nas po raz pierwszy. Poprzednie dwie edycje konferencji „EKG wczoraj, dziś i jutro” , z powodu obostrzeń pandemicznych odbywały się w trybie zdalnym i hybrydowym. W tym roku spotykamy się wszyscy w Auli 1000 Centrum  Kliniczno -Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na ul. Pomorskiej 251. Będzie dużo okazji do dyskusji, rozmów, wymiany poglądów „na żywo” zamiast na ekranie komputera. Mam wrażenie, że wszyscy bardzo już za takimi spotkaniami tęsknimy. Program naukowy jest bogaty i ciekawy. W tym roku po raz pierwszy znalazły się w nim warsztaty holterowskie bowiem elektrokardiografia to nie tylko spoczynkowe zapisy standardowego 12-odprowadzeniowego EKG ale również rejestracje przedłużone, które wzbogacają możliwości diagnostyczne lecz  przysparzają  też wielu wyzwań przy  interpretacji.

Koszt: 50 zł 

Lokalizacja: Centrum Kliniczno – Dydaktyczne UMED, Łódź 

Link: http://www.ekg.umed.pl/ 

 

Nazwa: II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA pt. „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PRAWA I EKONOMII”

Opis: Założeniem konferencji jest omówienie aktualnych zagadnień z zakresu prawa i ekonomii. Proponowane obszary tematyczne: 

 • prawne i społeczno-gospodarcze konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainie
 • globalizacja – jej konsekwencje i aktualne trendy
 • gospodarcze skutki pandemii COVID-19
 • recesja i spowolnienie gospodarcze
 • Kraje BRICS oraz wyzwania, które stoją przed wschodzącymi gospodarkami rynkowymi
 • polityka pieniężna w XX1 wieku
 • regulacja sektora bankowego
 • globalne ubóstwa i nierówności
 • i wiele innych

Koszt: 115 zł 

Lokalizacja: Online, MS Teams

Link: https://www.facebook.com/events/422702083137478/?

 

2022.12.07 

Nazwa: IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU: „BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI” pt. „CZAS WSPOMNIEŃ W BIOGRAFII. REFLEKSJE O PRZEMIJANIU, ŚMIERCI, MIŁOŚCI I SENSIE ŻYCIA”

Opis: Zakład Pedagogiki Instytutu Humanistyczno-Medycznego Akademii Zamojskiej wraz z Fundacją „Biografie Codzienności” organizuje IX Ogólnopolską Konferencję dla studentów i doktorantów z cyklu „Biografie Codzienności”. Należy zaznaczyć, iż z naszym cyklem konferencji wracamy do Państwa po dłuższej przerwie, a także przenosimy naukowe rozważania w nowe miejsce, czyli w mury Akademii Zamojskiej. Po dwuletniej przerwie chcemy Państwa zaprosić do refleksji nad przemijaniem, śmiercią, miłością i sensem życia w kontekście biografii.  

Czas wspomnień w biografii stał się tematem przewodnim konferencji – pragniemy, aby nasze spotkanie było inspiracją do dyskusji nad sensem życia i przemijaniem, znaczeniem śmierci i istoty miłości. Wobec powyższego jesteśmy przekonani, iż refleksja nad proponowaną tematyką przyczyni się do ukazania (auto)biografii, które nie zostały dotychczas opublikowane, opracowane naukowo lub nie są powszechnie znane.

Koszt: Bezpłatny

Lokalizacja: Akademia Zamojska, Zamość

Link: https://www.akademiazamojska.edu.pl/pl/news/732-ix-ogolnopolska-konferencja-naukowa-biografie-co 

 

2022.12.17 

Nazwa: II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „KONSTYTUCJE I PRAWO KONSTYTUCYJNE NA ŚWIECIE”.

Opis: Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat konstytucji i szeroko pojętego prawa konstytucyjnego oraz zagadnień ustrojowych i problemów ze styku prawa i nauk politycznych. Konstytucje oraz prawo konstytucyjne poruszymy tak w perspektywie współczesnej, jak i historycznej.

Koszt: 115 zł

Lokalizacja: Online, MS Teams

Link: https://www.facebook.com/events/1057463218477059/?

 

2023.01.04 

Nazwa: OKN „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZGO. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE”.

Opis: Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat poziomu i stanu edukacji w Polsce, Europie i na świecie przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych. Prelegenci mogą korzystać z aparatu nauk takich jak prawo, socjologia, pedagogika, psychologia, administracja, zarządzanie, i inne. Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję m.in. problematykę jakości edukacji, dostępności do szkolnictwa na świecie i problemów wynikających z jego braku. Poruszymy również problematykę skutków ostatnich reform polskiego systemu edukacji i szkolnictwa wyższego. Tematy zostaną omówione zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej.

Koszt: 115 zł

Lokalizacja: Online

Link: https://www.facebook.com/events/2046156718905303/?

 

2023.01.21

Nazwa: OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU”. VII EDYCJA 

Opis: Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jeden z paneli, do którego kwalifikuje tematykę swojej pracy:

 1. Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne, itp.);
 2. Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, wojskowe, itp.);
 3. Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze fizycznej, itp.);
 4. Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, teologiczne, itp.).

Koszt: 159 zł 

Lokalizacja: Online

Link: http://promovendi.pl/klucz2023/ 

 

2023.03.18 

Nazwa: III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „PRAWO CYWILNE I PRAWO SPÓŁEK. PROBLEMY – WYZWANIA – INTERPRETACJE” 

Opis: Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat historii, palących problemów oraz obecnych kierunków rozwoju szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego. Konferencja będzie polem do dyskusji dotyczącej powszechnie obowiązującego prawa krajowego (polskiego), zagranicznych porządków prawnych (Europa i świat), regulacji międzynarodowych oraz rozważań komparatystycznych i doktrynalnych.

Koszt: 119 zł 

Lokalizacja: Online, MS Teams 

Link: https://www.facebook.com/events/567143875171435/?

 

2023.03.25

Nazwa: III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „LUDZIE W CZASIE KONFLIKTÓW ZBROJNYCH – KIEDYŚ I DZIŚ. PROBLEMY SPOŁECZNE, POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE”. 

Opis: Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat społecznych, ekonomicznych, politycznych i prawnych problemów z jakimi zmagają się (i zmagali) ludzie w czasie rozmaitych konfliktów zbrojnych. Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję problematykę konfliktów zbrojnych z perspektywy tak historycznej, jak i współczesnej, nawiązując do przykładów z dowolnie wybranych państw świata.

Koszt: 59 – 145 zł 

Lokalizacja: Online, MS Teams 

Link: https://www.facebook.com/events/507509277984762?ref=newsfeed 

 

2023.04.07

Nazwa: II MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA <<ROZWÓJ EDUKACJI I NAUKI JAKO STRATEGIA FORMOWANIA KUL

Opis: Konferencja składa się z siedmiu sekcji:

Sekcja 1. Filozofia: Dyskurs filozoficzny w wymiarze XXI wieku. 

Sekcja 2. Kulturoznawstwo: Sfera kultury w badaniach naukowych.

Sekcja 3. Historia: Historia i nowoczesność w przestrzeni badań historycznych.

 Sekcja 4. Religioznawstwo Idee religijne i studia współczesne.

 Sekcja 5. Psychologia: Socjo- psychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji.

Sekcja 6. Pedagogika: Aktualne problemy nauki i wychowania osobowego pod żyznych koncepcjach pedagogicznych.

 Sekcja 7. Socjologia Człowiek i społeczeństwo w socjologii.

Koszt: 50

Lokalizacja: Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny Imienia M.P. Dragomanowa

Link: https://iff.npu.edu.ua/index.php/nauka/konferentsii 

 

2023.04.08 

Nazwa: III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „UZALEŻNIENIA A PRAWO, PSYCHOLOGIA I NAUKI O SPOŁECZEŃSTWIE”. 

Opis: Seks? Narkotyki? Alkohol? Pornografia? Praca? Internet? To nie wszystko. Uzależnienia były elementem życia społecznego od zarania ludzkości i – jak można się spodziewać – będą towarzyszyć nam aż po jej kres. Jak odnosi się wobec nich prawo? Co mówi nam o nich psychologia oraz inne nauki o człowieku i społeczeństwie? Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat uzależnień w ujęciu interdyscyplinarnym, z wykorzystaniem prawnych, psychologicznych, politologicznych, ekonomicznych oraz socjologicznych i kulturoznawczych narzędzi badawczych.

Koszt: 119 zł

Lokalizacja: Online, MS Teams 

Link: https://www.facebook.com/events/5665203730264643/?

 

2023.04.22 

Nazwa: III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I WYZWANIA EUROPY”.

Opis: Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat wyzwań Europy, a także problemów z którymi musiała oraz musi zmierzyć się w XXI w. XXI wiek jest okresem naznaczonym wieloma światowymi, wielopłaszczyznowymi konfliktami. Oprócz jawnych antagonizmów wspólnota międzynarodowa cierpi także z powodu licznych napięć, nieporozumień i niezgodności poglądów. Podczas konferencji organizatorzy pragną poddać pod dyskusję np. kryzys praworządności w Europie, konsekwencje Brexitu, a także sytuację ekonomiczną.

Koszt: 119 zł 

Lokalizacja: Online, MS Teams 

Link: https://www.facebook.com/events/1283916942447302/?

 

2023.06.10 

Nazwa: III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NOWE TECHNOLOGIE A PRAWO, PSYCHOLOGIA I NAUKI O SPOŁECZEŃSTWIE 

Opis: Głównym założeniem konferencji jest dyskusja wokół tematu nowych technologii w Polsce i na świecie przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych, takich jak prawo, psychologia, politologia, socjologia, ekonomia czy filozofia. Celem konferencji jest dyskusja na temat nowych technologii oraz zmian w regulacjach prawnych i postawach społecznych wobec szybko zmieniającej się rzeczywistości. Poruszymy także problemy nowych technologii, ich drogi rozwoju i najważniejsze zagrożenia. Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania owych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.

Koszt: 119 zł

Lokalizacja: Online, MS Teams 

Link: https://www.facebook.com/events/2248263712227910/?

Czytaj także

Partnerzy portalu