Odroczenie obowiązku szkolnego. Na czym polega, na jakiej podstawie jest udzielane?

Odroczenie obowiązku szkolnego

Obowiązek szkolny to zobowiązanie, które nakłada na rodziców lub opiekunów danego dziecka odpowiedzialność zapewnienia mu możliwości nauki w odpowiednim wieku. Jednak nie zawsze każde dziecko jest gotowe do rozpoczęcia edukacji w ustalonym czasie. W takich przypadkach istnieje możliwość odroczenia obowiązku szkolnego. Na czym polega odroczenie obowiązku szkolnego i w jaki sposób może być udzielone naszemu dziecku?

Na czym opiera się obowiązek szkolny?

Obowiązek szkolny jest ustalony przez artykuł 35 w ust. pierwszej ustawy o prawie oświatowym. Artykuł ten zarządza, że w roku kalendarzowym, w którym dane dziecko kończy 7 lat, rozpoczyna się obowiązek szkolny. Do kiedy jest obowiązek szkolny? W tej kwestii często mylące stają się pojęcia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obowiązek szkolny a obowiązek nauki to dwie różne rzeczy. Obowiązek szkolny obejmuje jedynie szkołę podstawową, natomiast obowiązek nauki jest spełniany przez ucznia od ukończenia szkoły podstawowej do osiągnięcia pełnoletniości.

W takim razie do ilu lat jest obowiązek szkolny? Ten również funkcjonuje nie dłużej niż do 18. roku życia, zakłada więc, że uczeń powinien do tego czasu skończyć szkołę podstawową. Obowiązek szkolny ma na celu zapewnienie każdemu dziecku możliwości rozwoju i zdobycia wiedzy. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek rodziców, dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej wcześniej. Czasem jednak zachodzi potrzeba opóźnienia tego procesu – wtedy musimy zawnioskować o odroczenie obowiązku szkolnego.

Czym jest odroczenie obowiązku szkolnego?

Odroczenie obowiązku szkolnego to opóźnienie rozpoczęcia nauki dziecka w szkole podstawowej o co najmniej kolejny rok. Wnioski o odroczenie muszą być podparte odpowiednią opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej, która potwierdzi, że dziecko nie jest jeszcze gotowe do przejścia na kolejny etap nauczania. Badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej pozwala określić dojrzałość dziecka. Z odroczenia zwykle korzystają rodzice dzieci, które z powodów wad rozwojowych, przewlekłych chorób, trudności z koncentracją czy kontrolowaniem emocjami nie są jeszcze na odpowiednim poziomie gotowości szkolnej.

Kiedy zdecydować się na odroczenie obowiązku szkolnego?

Odroczony obowiązek szkolny może być umotywowany wieloma różnymi sytuacjami. Dziecko może nie być jeszcze odpowiednio rozwinięte w strefie umysłowej (ma problemy z koncentracją, zapamiętywaniem informacji czy wypowiadaniem się), strefie społecznej (nie potrafi porozumieć się z rówieśnikami, nie słucha poleceń, nie przestrzega zasad funkcjonowania w grupie), strefie emocjonalnej (nie potrafi właściwie wyrażać emocji, bywa agresywne) czy wreszcie strefie fizycznej (dziecko ma problemy z podstawową motoryką, nie rozwinęło właściwej sprawności ruchowej). Spełnianie obowiązku szkolnego pod przymusem, gdy dziecko ewidentnie nie jest na to gotowe, zwykle wiąże się jedynie z nawarstwieniem się kolejnych kłopotów.

Konieczność opóźnienia rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej o rok, wielu rodzicom błędnie kojarzy się ze skazaniem dziecka na wieczne nadrabianie, w rzeczywistości jednak danie sobie czasu na przepracowanie wszelkich problemów to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, które pozwoli dziecku rozpocząć nowy etap nauczania na poziomie dorównującym swoim rówieśnikom.

Co trzeba zrobić, aby odroczyć obowiązek szkolny?

Jak odroczyć obowiązek szkolny? Do którego roku życia dziecka może być on odroczony? W Polsce, rodzice lub opiekunowie muszą złożyć wniosek do dyrektora szkoły, w której dziecko miałoby rozpocząć naukę. Wniosek ten powinien być poparty odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi potrzebę odroczenia, w tym wystawioną w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Należy również pamiętać, że decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego powinna być starannie, mająca na względzie dobro dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb rozwojowych.

Jak długo można decydować się na odroczenie obowiązku szkolnego? Jednorazowa decyzja o odroczeniu daje rodzicom dodatkowy rok na pomoc dziecku w przygotowaniu się do pójścia do szkoły. Jeśli zajdzie potrzeba odroczenia obowiązku o kolejny rok, należy złożyć nowy wniosek.

Czytaj także

„Jak grają najlepsi” – konferencja prasowa

Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami wrażeniami z niezwykłego wydarzenia, które odbyło się 25.03.24 w warszawskim miasteczku edukacyjnym „miniciti” przy Placu Konesera. Miałam przyjemność uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez dwie…

Partnerzy portalu