Matematyka na WF – jak właściwie skonstruowane scenariusze lekcji pozwalają połączyć ruch z nauką?

scenariusze lekcji

Matematyka na WF? Dlaczego nie?
Jednym z priorytetowych założeń nowej podstawy programowej jest dbałość
o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka na każdym etapie jego rozwoju, a więc także umiejętne łączenie treści nauczania i wplatanie ich do różnych przedmiotów.

Scenariusze lekcji wf sposobem na naukę i zabawę

Dlatego np. lekcja wychowania fizycznego stwarza świetne możliwości łącznia ruchu z elementami matematyki czy języka obcego. Takie scenariusze lekcji sprawiają, że uczniowie nie tylko przyswajają nową wiedzę, czy utrwalają ją, ale także świetnie się bawią. Wszystko to sprawia, że przerobiony materiał z matematyki, czy języka angielskiego zostanie im w pamięci i będzie utrwalony na właściwej danym treściom jednostce lekcyjnej.

W załączniku przedstawiam jedną z możliwości takiego połączenia
w postaci gotowego scenariusza lekcji.

WF-matematyka

Zachęcam do wypróbowania i podzielenia się wrażeniami po przeprowadzonych zajęciach.

    Komentarze